Starostka obce Hrabušice -Jana Skokanova

Milí spoluobčania!

Veľa šťastia v novom roku 2017 Vám želá
 

Vaša starostka

Oznámenie o opakovanej dražbe č. 055/2016 v zmysle ust. § 11 ods.4 zákona č. 527/2002

Oznámenie o opakovanej dražbe č. 055/2016 v zmysle ust. § 11 ods.4 zákona č. 527/2002

prílohy (ZIP)

 

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.

Bude zvesený dňa: 8. 9. 2016.

Ďakujeme za pochopenie.

13 Reprezentačný ples

13. Reprezentačný ples

logo FC Hrabusice