Pozvanie od prezidenta

Starostka obce bola pozvaná na diskusiu s prezidentom republiky ako osobnosť košického kraja Viac »

Obec Hrabušice - letecká fotogaléria obce

Obec sa rozprestiera v západnej časti Hornádskej kotliny a na severných svahoch Slovenského raja. Pozrite si fotogalériu leteckých fotografií Viac »

Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca

Rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Vavrincovi. Pôvodne románsky z polovice 13. storočia Viac »

Príroda v okolí obce Hrabušice - Slovenský raj - Podlesok

Okolie Podleska je ideálne pre turistiku a cykloturistiku s menej či viac náročnými trasami. Viac »

 

Milí spoluobčania,

práve prežívame pre mnohých z nás najkrajšiu časť roka. Deti si naplno užívajú dvojmesačné prázdniny a my, prácepovinní sa tešíme z dovoleniek. Každý má inú predstavu o tom, ako môžeme ideálne odpočívať alebo poznávať miesta , ktoré ležia za hranicami našej republiky, ale hlavne u nás doma. Slnko, teplo, voda, dlhé letné večery, festivaly, koncerty, divadelné predstavenia pod holým nebom, to všetko si môžeme vychutnávať len pár týždňov v roku. Leto prináša veľa nezabudnuteľných zážitkov. Niekto má rád morskú penu, iní nastavujú tvár slnku, vdychujú lesný vzduch. Pri večerných prechádzkach si odpočinieme viac ako sedením pri televízore. Ľudia sú v lete otvorenejší, častejšie sa usmievajú.
A predsa len málokto môže hodiť všetky starosti a povinnosti za hlavu. Vidím Vás opravovať a zveľaďovať svoje domy, pracovať v záhradách, zberať a zúročovať úrodu. S radosťou a hrdosťou konštatujem, že autokemping Podlesok aj počas tohtoročnej sezóny plní naše očakávania čo to počtu návštevníkov, ubytovaných hostí a turistov na jednotlivých turistických chodníkoch v Slovenskom raji. Zaznamenávame návrat hlavne poľských dovolenkujúcich do našich končín. Verím, že spokojnosť je aj na strane Vás, ktorí poskytujete ubytovanie v penziónoch a na privátoch, veď ste investovali do tohto svojho podnikania nemalé finančné prostriedky.
Prácu v autokempingu našli nielen stáli zamestnanci, ale možnosť privyrobiť si majú aj dôchodcovia a hlavne naši mladí či už v reštauráciach, bufetoch, na turistických chodníkoch, v požičovni bicyklov, ..... Verím, že robíme všetko preto, aby sa turisti neustále vracali nielen kvôli tak nádhernej prírode, ale aj naším službám a prístupu , ktorý k návštevníkom máme.
Prajem Vám pekné zdravie a krásny zvyšok leta.
Vaša starostka

Pripomienky k cestovnému poriadku

​Z dôvodu prerokovania zmien cestovného poriadku s platnosťou od 11.12.2016 sa bude konať parciálna porada eurobusu, a.s.  dňa 13.9.2016 o 13.15 hod v eurobus, v zasadacej miestnosti č. d. 219 na Duklianskej ulici č. 47 v Spišskej Novej Vsi. Žiadame

Klub seniorov na Podlesku

klub-seniorov-podlesok-7

V utorok 2.8. 2016 klub seniorov pripravil malú oslavu svojej členky Júlii Miklásovej na recepcii na Podlesku. Pani Júlia da dožila 80 rokov a jej snom bolo ešte raz poháňať kone a sedieť na koči alebo voze. Klub seniorov sa

PITNÉ pramene v Slovenskom raji

prameň Podlesok – pri parkovisku prameň Suchá Belá prameň Maisgripin – Glacská cesta prameň Breznovica – Prielom Hornádu prameň pri potoku Lesnica – Pod tiesninou prameň Košiarný briežok – Grófska studňa prameň Pod Gačovskými skalami, Dedinky Sokolský prameň – Čingov

Pietna spomienka

pietna-spomienka-1

v daždivom počasí v nedeľu 17.7.2016 sa konala na Kláštorisku pietna spomienka pre tragicky zahynutých záchranárov. Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia horskej záchrannej služby Slovenský raj a členovia leteckej záchrannej služby z Popradu, ktorí boli zároveň organizátormi pietnej spomienky a

Detský letný tábor

detsky-tabor-3

Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s obcou Hrabušice, ZŠ s MŠ a farským úradom zorganizovali pilotný projekt detského letného tábora. Tábora sa zúčastnili deti, ktoré spĺňali kritéria účasti letného tábora. Cena za tábor bola 0,50 Eur na deň. Bola to

Medzinárodná výstava

hasici-vystava-2

Dňa 10.7.2016 sa DHZ Hrabušice zúčastnilo na medzinárodnej výstave historických párnych hasičských striekačiek a požiarných vozidiel v Markušovciach.

Vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu – Hrabušičan 2/2016

ikona-info

Vyšlo druhé tohtoročné číslo Obecného informačného spravodajcu – Hrabušičan 2/2016. Aj tentokrát sa na štyroch stranách nového čísla dozviete nielen aktuálne informácie z diania v našej obci, ale aj informácie z dní nedávnych a taktiež niekoľko pripravovaných akcií. Prajeme vám

Rozlúčka s deviatakmi

deviataci-rozlucka

Koniec školského roka tradične patrí aj stretnutiu deviatakov so starostkou obce. Stalo sa tak 27.6.2016 na obecnom úrade, kde riaditeľku ZŠ s MŠ A, Rerkovú, p.farára Cvengroša, triednu pani učiteľku Evu Šimkovú s jej triedou deviatakov prijala starostka obce. Tento

Seniori na Podlesku

seniori-podlesok

23.6.2016 navštívili Autocamping Podlesok klub seniorov, aby si pozreli nové vybudované chatky, areál campingu a celé okolie. Niektorí seniori po dlhom, dlhom čase boli opäť na Podlesku. Boli veľmi milo prekvapení výstavbou a rozvojom celého Podleska. Zároveň starostka obce zablahoželala

Ospravedlnenie

Účtovníčka Obce Hrabušice sa týmto ospravedlňuje organizácii JANAVA-R. Vall, že v záverečnom účte za rok 2015 mylne uviedla v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám údaj o tom, že občianskemu združeniu JANAVA, so sídlom Slovenského raja 15 Hrabušice bola vyplatená v r. 2015 dotácia

Večerné výstupy do veže SNV

vecerne-vystupy-do-veze

Mesto Spišská Nová Ves – Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves vás srdečne pozýva na VEČERNÉ VÝSTUPY NA NAJVYŠSIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA (veža Rím.-kat. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, Radničné námestie 6) v roku 2016 počas podujatí Dni humoru na Spiši

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ikona-vlajka

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2016 o 17.00 h