Finančná komisia


Predseda komisie: Peter Dičák
Členovia komisie: Vít Akšteiner, Štefan Fedák, Ladislav Suchý ml.

Komisia pre cestovný ruch


Predseda komisie: Marián Jendrál
Členovia komisie: Ladislav Suchý st., Veronika Baranová, Ervín Hodák

Stavebná komisia

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5