Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2015 (utorok) o 17.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení – vyjadrenie stavebnej komisie

Komisie obce Hrabušice

Komisia pre školstvo, kultúru a šport
predseda: Zdeno Jendrál
členovia: Jozef Jendrál, Jozef Sedlačko, PaedDr. Štefan Šimko, Rastislav Vall


Komisia pre cestovný ruch
Predseda: Marian Jendrál
členovia: Martin Baran, Ladislav Suchý, Bc. Matúš Hodák

Starosta obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 3. februára 2015 (utorok) o 14.00 h na recepcii ATC Podlesok

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať 14. januára 2014 (streda) o 16.00 h v zasadačke Obecného úradu v Hrabušiciach

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Schválenie rozpočtu

Zdenko Jendrál

+421 (905) 793 988

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Mária Barabásová

Partizánska 129

Starosta obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať 12. decembra 2014 (piatok) o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrabušiciach

Program

Štátna hymna SR
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 15.11.2014
Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce PaedDr. J. Skokanovej

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5