Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2016 (štvrtok) o 15.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 21. 1. 2016 (štvrtok) o 9.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 9. 12. 2015 (streda) o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2015 (pondelok) o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 16. 9. 2015 (streda) o 17.00 h v Hotely Slovenský raj

Program

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2015 (piatok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5