Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 9. 12. 2015 (streda) o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2015 (pondelok) o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 16. 9. 2015 (streda) o 17.00 h v Hotely Slovenský raj

Program

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2015 (piatok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2015 (pondelok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2015 (pondelok) o 9.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5