Vážení občania!

Teplé jarné počasie láka k vychádzkam do prírody a nedočkavci sa tešia na svoje obľúbené záhradky. Suché a veterné počasie, neopatrnosť ľudí pri spaľovaní odpadov v záhradkách, vypaľovanie trávy alebo zakladanie ohňa mimo určených a zabezpečených miest sú hlavnými faktormi, ktoré môžu zapríčiniť požiare v prírodnom prostredí. Zvlášť nebezpečné sú lesné požiare, ktorých likvidácia vzhľadom na sťažené podmienky vyžaduje nasadenie veľkého počtu hasičov a hasičskej techniky a je finančne náročná. V roku 2015 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi likvidovalo vo svojom hasebnom obvode 36 požiarov

lesného porastu.

 

podrobnosti v prílohe

Ochrana lesov pred požiarmi (PDF)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Hrabušice. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Hrabušice. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

Príloha k článku:
Dotazník
PHSR 2015 – informácia

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5