Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Hrabušice, Hlavná 198/9, 053 15 Hrabušice


vyhlasuje výberové konanie na

3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.8.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Hrabušiciach.

 

Bližšie informácie nájdete tu

Strana 1 z 9

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5