Oznámenie o čase  a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Deň a čas konania volieb: 4.11.2017 od 7.00h do 22.00 h

Miesto konania volieb: Tanečná sála Kultúrneho domu Hrabušice, Hlavná 171/46, Hrabušice

Pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú určené dva volebné okrsky:

     Okrsok č. 1  – pre oprávnených občanov bývajúcich na uliciach: Bernolákova, Jarná, Letná, Majer, Podlesok, Slovenského raja, Zimná a oprávnených voličov prihlásených na Obec Hrabušice

    Okrsok č. 2   – pre oprávnených občanov bývajúcich na uliciach: E. Makovického, Gaštanová, Hlavná, Píla, Hviezdoslavova, Lúčna, Nová, Obchodná, Partizánska, Tomášovská, Zelená.

 

Strana 1 z 10

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5