Finančná komisia


Predseda komisie: Peter Dičák
Členovia komisie: Vít Akšteiner, Štefan Fedák, Ladislav Suchý ml.

Komisia pre cestovný ruch


Predseda komisie: Marián Jendrál
Členovia komisie: Ladislav Suchý st., Veronika Baranová, Ervín Hodák

Stavebná komisia

Strana 5 z 5

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5