Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2015 (piatok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2015 (pondelok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2015 (pondelok) o 9.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2015 (utorok) o 17.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení – vyjadrenie stavebnej komisie

Komisie obce Hrabušice

Komisia pre školstvo, kultúru a šport
predseda: Zdeno Jendrál
členovia: Jozef Jendrál, Jozef Sedlačko, PaedDr. Štefan Šimko, Rastislav Vall


Komisia pre cestovný ruch
Predseda: Marian Jendrál
členovia: Martin Baran, Ladislav Suchý, Bc. Matúš Hodák

Starosta obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 3. februára 2015 (utorok) o 14.00 h na recepcii ATC Podlesok

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Cyklomapa

 

Hvezdaren plagat 2017

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5