Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018.03.20

Týmto zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 20. marca 2018 o 8,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach.

 

Pozvánka na stiahnutie tu

Cyklomapa

 

SKMBT C28018041307400

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5