Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017.11.06

Týmto zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach, ktoré sa uskutoční

dňa 6. novembra 2017/pondelok/ o 8,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 

Program:

1. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

dokument na stiahnutie

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5