Upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Hrabušice ako príslušný orgán ochrany drevín podľa  § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byˇt dotknuté záujmi ochrany prírody a krajiny.

 

Dokument na stiahnutie tu.

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5