Verejná vyhláška - Oznámenie stavebného povolenia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie stavebného povolenia podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") v platnom znení po vykonanom správnom konaní vydalo podľa § 66 stavebného zákona dňa 15.2.2017 pod č. 27/2017/Lu

Dokumenty na stiahnutie

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5