Od 15. apríla 2015 do 26. apríla 2015 sa v našej obci robilo jarné upratovanie hlavne v okolí rieky Hornád a Podleska, ktorého sa zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ, športovci a kluby. V stredu 15.4. začali s čistením žiaci a nazbierali 27 vriec odpadu. Boli rozdelení do niekoľkých skupín, čistilo sa centrum obce, cintorín okolie kostola, školy,zdravotné stredisko.

Dňa 8.4.2015 sa z našej obce zúčastnilo 18 Rómov spolu so starostkou obce J. Skokanovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ A. Rerkovou a poslancom OZ V. Aksteinerom slávnostného galavečera v Košiciach pri príležitosti Dňa Rómov. Takáto slávnosť sa pod záštitou splnomocnenca Petra Poláka koná každý rok, vždy v inom meste. Tento rok to boli Košice.

Pri tejto príležitosti splnomocnenec Peter Polák ocenil tri dámy v oblasti vzdelávania a pomoci Rómov ako aj za prácu na projektoch určených pre Rómov.
Ocenenie dostali:

Dňa 19. 3. 2015 sa v obci Margecany uskutočnilo oceňovanie športovcov SPIŠA t.j. okresy Gelnica, Levoča A Spišská Nová Ves. Obec Hrabušice na tomto podujatí ocenila dvoch športovcov: Jána Oravca a Samuela Tkáča. Ocenenie odovzdávala starostka obce J. Skokanová a zástupca P. Dičák. Na slávnostné ocenenie sa nemohol dostaviť Samo Tkáč pre študijné povinnosti.

Ján Oravec

Dňa 11.04.2015 sa po prvý krát v Hrabušiciach konala slávnosť pri príležitostí Medzinárodného dňa Rómov. Na tejto slávnosti bol prítomný aj poslanec NR a zároveň splnomocnenec
úradu vlády pre Rómske komunity Peter Polák a z ďalších hostí to boli poslanci OZ P. Dičák, V. Aksteiner, R. Vall. Svojou návštevou nás poctila aj riaditeľka ZŠ s MŠ A. Rerková, správca farnosti duchovný otec Ľ. Cvengroš, starosta obce Jarovnice F. Giňa so svojimi poslancami a páni, ktorí spolupracujú s vedením obce na jej rozvoji.
Na slávnosti boli ocenení niekoľkí Rómovia v rôznych oblastiach:

V dňoch 14. – 17. 3 2015 sa v budove Domu duchovenstva sa pod záštitou Klubu seniorov a v spolupráci s obcou Hrabušice a Spišskou katolíckou charitou konala I. výstava ručných prác. Výstavu otvoril a požehnal duchovný otec Ľubomír Cvengroš. Na výstavu nám poskytlo 32 vystavovateľov svoje ručné práce, ktoré si prišlo pozrieť vyše 400 občanov nielen z našej obce.

Už každoročne oceňujeme najaktívnejších pedagógov, a preto ani tento rok nebol výnimkou. Dňa 25. 03. 2015 v Kaštieli v Smižanoch boli za pedagogické zásluhy ocenené z materskej školy pani učiteľka Bc. Miriam Fifíková a zo základnej školy pedagogická zástupkyňa Mgr. Mária Varhaníková.
Mgr. Mária Varhaníková pracuje ako zástupkyňa riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Hrabušiciach. Okrem tejto náročnej práce je aj učiteľkou matematiky. Táto vynikajúca učiteľka si vie svojim profesionálnym prístupom získať nielen žiakov ale aj rodičov.

Dňa 9.4.2015 riaditeľka ZŠ s MŠ A. Rerková spolu so starostkou obce pozvali na slávnostné posedenie pedagógov – dôchodcov. Bolo ich spolu 17 dôchodcov, ktorí si mali čo povedať. Prítomný bol aj zástupca poslancov P. Dičák a chutné pohostenie pripravil poslanec Zdenko Jendrál. Starostka obce oboznámila prítomných a ďalších aktivitách v obci, riaditeľka školy o výchovnom procese a novej odbornej učebni určenej na chémiu, prírodopis a.i. Bývalí pedagógovia boli milo prekvapení pozvaním a tešia sa opäť na ďalšie stretnutia.

Žiaci

4.4. o 13.30 h | TJ Štart Hrabušice – OŠK Slovinky
18.4. o 14.30 h | TJ Štart Hrabušice – OŠK Teplička
2.5. o 14.30 h | TJ Štart Hrabušice – TJ ŽPSV Olcnava
30.5. o 15.00 h | TJ Štart Hrabušice – ŠK Harichovce
13.6. o 15.00 h | TJ Štart Hrabušice – Slovan FO Markušovce

Dňa 5. 3. 2015 sa starostka zúčastnila konferencie pod názvom: Vzdelávanie – kľúč k integrácii. Konferenciu organizoval Splnomocnenec vlády pre Rómske komunity v Bratislave Peter Polák. Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová prednášala o výstavbe novej modulovej materskej škole v obci. Hovorila o výhodách a prednostiach výstavby takéhoto typu materskej školy.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5