Dňa 11.04.2015 sa po prvý krát v Hrabušiciach konala slávnosť pri príležitostí Medzinárodného dňa Rómov. Na tejto slávnosti bol prítomný aj poslanec NR a zároveň splnomocnenec
úradu vlády pre Rómske komunity Peter Polák a z ďalších hostí to boli poslanci OZ P. Dičák, V. Aksteiner, R. Vall. Svojou návštevou nás poctila aj riaditeľka ZŠ s MŠ A. Rerková, správca farnosti duchovný otec Ľ. Cvengroš, starosta obce Jarovnice F. Giňa so svojimi poslancami a páni, ktorí spolupracujú s vedením obce na jej rozvoji.
Na slávnosti boli ocenení niekoľkí Rómovia v rôznych oblastiach:

V dňoch 14. – 17. 3 2015 sa v budove Domu duchovenstva sa pod záštitou Klubu seniorov a v spolupráci s obcou Hrabušice a Spišskou katolíckou charitou konala I. výstava ručných prác. Výstavu otvoril a požehnal duchovný otec Ľubomír Cvengroš. Na výstavu nám poskytlo 32 vystavovateľov svoje ručné práce, ktoré si prišlo pozrieť vyše 400 občanov nielen z našej obce.

Dňa 9.4.2015 riaditeľka ZŠ s MŠ A. Rerková spolu so starostkou obce pozvali na slávnostné posedenie pedagógov – dôchodcov. Bolo ich spolu 17 dôchodcov, ktorí si mali čo povedať. Prítomný bol aj zástupca poslancov P. Dičák a chutné pohostenie pripravil poslanec Zdenko Jendrál. Starostka obce oboznámila prítomných a ďalších aktivitách v obci, riaditeľka školy o výchovnom procese a novej odbornej učebni určenej na chémiu, prírodopis a.i. Bývalí pedagógovia boli milo prekvapení pozvaním a tešia sa opäť na ďalšie stretnutia.

Žiaci

4.4. o 13.30 h | TJ Štart Hrabušice – OŠK Slovinky
18.4. o 14.30 h | TJ Štart Hrabušice – OŠK Teplička
2.5. o 14.30 h | TJ Štart Hrabušice – TJ ŽPSV Olcnava
30.5. o 15.00 h | TJ Štart Hrabušice – ŠK Harichovce
13.6. o 15.00 h | TJ Štart Hrabušice – Slovan FO Markušovce

Od 15. apríla 2015 do 26. apríla 2015 sa v našej obci robilo jarné upratovanie hlavne v okolí rieky Hornád a Podleska, ktorého sa zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ, športovci a kluby. V stredu 15.4. začali s čistením žiaci a nazbierali 27 vriec odpadu. Boli rozdelení do niekoľkých skupín, čistilo sa centrum obce, cintorín okolie kostola, školy,zdravotné stredisko.

Dňa 8.4.2015 sa z našej obce zúčastnilo 18 Rómov spolu so starostkou obce J. Skokanovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ A. Rerkovou a poslancom OZ V. Aksteinerom slávnostného galavečera v Košiciach pri príležitosti Dňa Rómov. Takáto slávnosť sa pod záštitou splnomocnenca Petra Poláka koná každý rok, vždy v inom meste. Tento rok to boli Košice.

Pri tejto príležitosti splnomocnenec Peter Polák ocenil tri dámy v oblasti vzdelávania a pomoci Rómov ako aj za prácu na projektoch určených pre Rómov.
Ocenenie dostali:

Dňa 19. 3. 2015 sa v obci Margecany uskutočnilo oceňovanie športovcov SPIŠA t.j. okresy Gelnica, Levoča A Spišská Nová Ves. Obec Hrabušice na tomto podujatí ocenila dvoch športovcov: Jána Oravca a Samuela Tkáča. Ocenenie odovzdávala starostka obce J. Skokanová a zástupca P. Dičák. Na slávnostné ocenenie sa nemohol dostaviť Samo Tkáč pre študijné povinnosti.

Ján Oravec

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5