Dňa 15. januára sa konalo posedenie v Jablonove pri príležitosti 25.výročia vzniku ZMOS a ZMOS-Spiša. Pri tejto príležitosti boli pozvaní všetci starostovia a primátori, ako štatutárni zástupcovia členských obcí a miest. zároveň boli pozvaní aj starostovia a primátori, ktorí pôsobili v samospráve od roku 1990 alebo vykonávali funkciu starostu, primátora najmenej 4 -5 volebných období.

Obec Hrabušice ako každoročne, tak aj v tomto roku sa zúčastní niekoľkých výstav v cestovnom ruchu aby propagovala Slovenský raj v celom svete.
Obec sa zúčastní týchto výstav:

28.- 31.1.2016: ITF SLOVAKIATOUR – 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Bratislave.
18.-21.2.2016: HOLIDAY World Praha, Česká republika
03.-06.3.2016: UTAZÁS Budapešť,Maďarsko
09. – 13.3.2016: ITB Berlín, Nemecko

V nedeľu 10.januára 2016 sa v tanečnej sále o 14.00 hod. uskutočnilo novoročné posedenie našich seniorov od 70 rokov. Tradičné novoročné posedenie otvorila starostka obce J. Skokanová, ktorá po slávnostnom príhovore a novoročnom prípitku si spolu so seniormi zaspievala tzv. seniorskú hymnu s názvom Zahučali hory, zahučali lesy.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v nedeľu 20. 12. 2015 o 13.25 hod. si na Dvojke (televízny kanál RTVS) môžu záujemcovia pozrieť film Slovenský raj.

Film vznikol v rámci projektu „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“.

Prajeme príjemné pozeranie a pekný deň.

Zástupcovia združenia miest a obcí sa stretnú s prezidentom SR Andrejom Kiskom dňa 28.1.2016 o 14.00 hod v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Vážená pani starostka,
na základe pozvania pána prezidenta SR Andreja Kisku Vás pozývam na stretnutie prezidenta SR so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a s predstaviteľmi miest a obcí, ktoré v minulom období prezident SR navštívil alebo s nimi spolupracoval.
Prijatie u prezidenta SR sa uskutoční

Dňa 30.12.2015 sa v telocvični našej ZŠ s MŠ konaa stolnotenisový turnaj o Pohár starostky obce. 

Medzi zúčastnenými tohoto športového podujatia patrili aj mladí športovci. Je to veľmi dobré, že vymenili v tento deň počítače, televíziu, tak seniori ako aj mladší športovci vrátane detí za iný relax. Športový deň sa niesol v príjemnej atmosfére a 45 súťažiacich zažilo aj svoje osobné rekordy a niektorí svojím výsledkom prekvapili. Do hry sa zapojili aj dievčatá.

Dňa 1.12.2015 v ranných hodinách nás na Podlesku navštívili štyria známi herci Juraj Kemka, Majo Miezga, Lukáš Latinák, Robo Jakab pod vedením režiséra Dana Dangla, ktorí do Slovenského raja prišli natáčať ďalšiu časť relácie ” Vo štvorici po Slovensku.” Starostka obce Jana Skokanová ich spolu s členom HZS Deziderom Hudákom privítala pri vstupnej bráne na Podlesku oznámila im, čo budú absolvovať v Národnom parku Slovenský raj.

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5