Obec Hrabušice ako každoročne, tak aj v tomto roku sa zúčastní niekoľkých výstav v cestovnom ruchu aby propagovala Slovenský raj v celom svete.
Obec sa zúčastní týchto výstav:

28.- 31.1.2016: ITF SLOVAKIATOUR – 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Bratislave.
18.-21.2.2016: HOLIDAY World Praha, Česká republika
03.-06.3.2016: UTAZÁS Budapešť,Maďarsko
09. – 13.3.2016: ITB Berlín, Nemecko

V nedeľu 10.januára 2016 sa v tanečnej sále o 14.00 hod. uskutočnilo novoročné posedenie našich seniorov od 70 rokov. Tradičné novoročné posedenie otvorila starostka obce J. Skokanová, ktorá po slávnostnom príhovore a novoročnom prípitku si spolu so seniormi zaspievala tzv. seniorskú hymnu s názvom Zahučali hory, zahučali lesy.

Zástupcovia združenia miest a obcí sa stretnú s prezidentom SR Andrejom Kiskom dňa 28.1.2016 o 14.00 hod v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Vážená pani starostka,
na základe pozvania pána prezidenta SR Andreja Kisku Vás pozývam na stretnutie prezidenta SR so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a s predstaviteľmi miest a obcí, ktoré v minulom období prezident SR navštívil alebo s nimi spolupracoval.
Prijatie u prezidenta SR sa uskutoční

Dňa 30.12.2015 sa v telocvični našej ZŠ s MŠ konaa stolnotenisový turnaj o Pohár starostky obce. 

Medzi zúčastnenými tohoto športového podujatia patrili aj mladí športovci. Je to veľmi dobré, že vymenili v tento deň počítače, televíziu, tak seniori ako aj mladší športovci vrátane detí za iný relax. Športový deň sa niesol v príjemnej atmosfére a 45 súťažiacich zažilo aj svoje osobné rekordy a niektorí svojím výsledkom prekvapili. Do hry sa zapojili aj dievčatá.

Dňa 15. januára sa konalo posedenie v Jablonove pri príležitosti 25.výročia vzniku ZMOS a ZMOS-Spiša. Pri tejto príležitosti boli pozvaní všetci starostovia a primátori, ako štatutárni zástupcovia členských obcí a miest. zároveň boli pozvaní aj starostovia a primátori, ktorí pôsobili v samospráve od roku 1990 alebo vykonávali funkciu starostu, primátora najmenej 4 -5 volebných období.

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5