POZOR – akcia zrušená pre nepriaznivé počasie!

Obec Hrabušice organizuje Prechod Slovenským rajom na bežkách dňa 20.2.2016, začiatok prechodu je o 9.00 hod. Registrácia účastníkov je od 8.00 hod do 9.00 hod na Hrabušice časť Píla. Registračný poplatok 2 eurá.
Čaká na Vás dobrý čaj, sladkosť, guláš, len príďte v hojnom počte a v dobrej nálade. Trasa prechodu: Píla – Kopanec a späť.

Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach na Mýte. Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj – Sever p. Skokanovej.

Dňa 31.3. – 2.4.2016 sa v maďarskom meste Miškolc konala výstava cestovného ruchu tentoraz jej čestným hosťom bol Slovenský raj. Každoročne sa tejto výstavy zúčastňujeme ale v tomto roku to bolo o to výnimočnejšie, že Slovensko reprezentovalo mesto Spišská Nová Ves – primátor mesta Ján Voľný a za Slovenský raj starostka Jana Skokanová.

Dnes 17.2.2016 sa starostka obce zúčastnila pracovného stretnutia v Levoči na pozvanie primátora mesta PaedDr. Milana Majerského v historickej budove radnice. Pracovné stretnutie sa týkalo príprav osláv 500- tého výročia dokončenia Diela Majstra Pavla – najvyššieho gotického oltára na svete nachádzajúceho sa v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

Akosi sa zabúda v dnešnej dobe pripomínať si dejiny a najmä roky 2. svetovej vojny. Preto obec znova obnovuje tradíciu uctiť si pamiatku padlých vojakov vo vojne.
Starostka obce J. Skokanová, spolu s jej zástupcom Petrom Dičákom a riaditeľkou ZŠ A. Rerkovou, pedagógmi dejepisu P.Lendackým, E. Šimkovou, žiakmi a pracovníkmi obce, zúčastnili pietnej spomienky uctenia si padlých vojakov v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne.

9.2.2016 sa starostka obce stretla s podpredsedom Národnej rady SR Jánom Fígeľom v Spišskej Novej Vsi. Pri spoločnom obede, ktorého sa zúčastnili i dvaja kandidáti na poslancov do NR M. Szitová a Igor Geletka, bol prítomní i poslanec VÚC Košice Rastislav Javorský. Podpredseda NR SR sa pri obede informoval o politickom dianí v okrese Sp. Nová Ves, ale aj o problémoch , potrebách ľudí.

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5