V daždivom počasí v nedeľu 17.7.2016 sa konala na Kláštorisku pietna spomienka pre tragicky zahynutých záchranárov.
Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia horskej záchrannej služby Slovenský raj a členovia leteckej záchrannej služby z Popradu, ktorí boli zároveň organizátormi pietnej spomienky a pracovníci ŠOP.

23.6.2016 navštívili Autocamping Podlesok klub seniorov, aby si pozreli nové vybudované chatky, areál campingu a celé okolie. Niektorí seniori po dlhom, dlhom čase boli opäť na Podlesku. Boli veľmi milo prekvapení výstavbou a rozvojom celého Podleska. Zároveň starostka obce zablahoželala novým absolventom Univerzitky tretieho veku, ktorými sú pani Mária Duľová, pani Kolcunová a pán Ján Duľa. Srdečne blahoželáme a želáme klubu všetko dobré.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obec Hrabušice

Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s obcou Hrabušice, ZŠ s MŠ a farským úradom zorganizovali pilotný projekt detského letného tábora. Tábora sa zúčastnili deti, ktoré spĺňali kritéria účasti letného tábora. Cena za tábor bola 0,50 Eur na deň. Bola to iná forma tábora na akú sme zvyknutí.

Koniec školského roka tradične patrí aj stretnutiu deviatakov so starostkou obce. Stalo sa tak 27.6.2016 na obecnom úrade, kde riaditeľku ZŠ s MŠ A, Rerkovú, p.farára Cvengroša, triednu pani učiteľku Evu Šimkovú s jej triedou deviatakov prijala starostka obce. Tento rok to bolo trochu inak. Deviataci mali pripravené občerstvenie v podobe džúsu a osviežujúceho koláča. Posedenie otvorila starostka obce o správaní deviatakov a ich výsledkoch v učení hovorili pedagógovia. Deviataci zase hovorili o monitore o svojich plánoch do budúcna, na aké školy boli prijatí a že sa už tešia na prázdniny.

Účtovníčka Obce Hrabušice sa týmto ospravedlňuje organizácii JANAVA-R. Vall, že v záverečnom účte za rok 2015 mylne uviedla v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám údaj o tom, že občianskemu združeniu JANAVA, so sídlom Slovenského raja 15 Hrabušice bola vyplatená v r. 2015 dotácia od obce vo výške 700,-€.
Občianske združenie JANAVA požiadalo o poskytnutie dotácie, avšak v r. 2015 Obec Hrabušice nevyplatila požadovanú dotáciu dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach na Mýte. Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj – Sever p. Skokanovej.

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5