O Z N A M
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,
že dňa 09.03.2017 uskutoční v našej obci výkup papiera
a jedlého oleja
Výkup sa uskutoční:
od 16:25 do 17:25 hod. - pred Obecným úradom
Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Novinkou je výkup použitého jedlého rastlinného oleja !

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5