Koniec školského roka tradične patrí aj stretnutiu deviatakov so starostkou obce. Stalo sa tak 27.6.2016 na obecnom úrade, kde riaditeľku ZŠ s MŠ A, Rerkovú, p.farára Cvengroša, triednu pani učiteľku Evu Šimkovú s jej triedou deviatakov prijala starostka obce. Tento rok to bolo trochu inak. Deviataci mali pripravené občerstvenie v podobe džúsu a osviežujúceho koláča. Posedenie otvorila starostka obce o správaní deviatakov a ich výsledkoch v učení hovorili pedagógovia. Deviataci zase hovorili o monitore o svojich plánoch do budúcna, na aké školy boli prijatí a že sa už tešia na prázdniny.

Účtovníčka Obce Hrabušice sa týmto ospravedlňuje organizácii JANAVA-R. Vall, že v záverečnom účte za rok 2015 mylne uviedla v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám údaj o tom, že občianskemu združeniu JANAVA, so sídlom Slovenského raja 15 Hrabušice bola vyplatená v r. 2015 dotácia od obce vo výške 700,-€.
Občianske združenie JANAVA požiadalo o poskytnutie dotácie, avšak v r. 2015 Obec Hrabušice nevyplatila požadovanú dotáciu dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach na Mýte. Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj – Sever p. Skokanovej.

Akosi sa zabúda v dnešnej dobe pripomínať si dejiny a najmä roky 2. svetovej vojny. Preto obec znova obnovuje tradíciu uctiť si pamiatku padlých vojakov vo vojne.
Starostka obce J. Skokanová, spolu s jej zástupcom Petrom Dičákom a riaditeľkou ZŠ A. Rerkovou, pedagógmi dejepisu P.Lendackým, E. Šimkovou, žiakmi a pracovníkmi obce, zúčastnili pietnej spomienky uctenia si padlých vojakov v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5