Účtovníčka Obce Hrabušice sa týmto ospravedlňuje organizácii JANAVA-R. Vall, že v záverečnom účte za rok 2015 mylne uviedla v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám údaj o tom, že občianskemu združeniu JANAVA, so sídlom Slovenského raja 15 Hrabušice bola vyplatená v r. 2015 dotácia od obce vo výške 700,-€.
Občianske združenie JANAVA požiadalo o poskytnutie dotácie, avšak v r. 2015 Obec Hrabušice nevyplatila požadovanú dotáciu dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach na Mýte. Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj – Sever p. Skokanovej.

Akosi sa zabúda v dnešnej dobe pripomínať si dejiny a najmä roky 2. svetovej vojny. Preto obec znova obnovuje tradíciu uctiť si pamiatku padlých vojakov vo vojne.
Starostka obce J. Skokanová, spolu s jej zástupcom Petrom Dičákom a riaditeľkou ZŠ A. Rerkovou, pedagógmi dejepisu P.Lendackým, E. Šimkovou, žiakmi a pracovníkmi obce, zúčastnili pietnej spomienky uctenia si padlých vojakov v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne.

Cyklomapa

 

Hvezdaren plagat 2017

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5