Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach na Mýte. Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj – Sever p. Skokanovej.

Akosi sa zabúda v dnešnej dobe pripomínať si dejiny a najmä roky 2. svetovej vojny. Preto obec znova obnovuje tradíciu uctiť si pamiatku padlých vojakov vo vojne.
Starostka obce J. Skokanová, spolu s jej zástupcom Petrom Dičákom a riaditeľkou ZŠ A. Rerkovou, pedagógmi dejepisu P.Lendackým, E. Šimkovou, žiakmi a pracovníkmi obce, zúčastnili pietnej spomienky uctenia si padlých vojakov v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne.

Dňa 31.3. – 2.4.2016 sa v maďarskom meste Miškolc konala výstava cestovného ruchu tentoraz jej čestným hosťom bol Slovenský raj. Každoročne sa tejto výstavy zúčastňujeme ale v tomto roku to bolo o to výnimočnejšie, že Slovensko reprezentovalo mesto Spišská Nová Ves – primátor mesta Ján Voľný a za Slovenský raj starostka Jana Skokanová.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5