prameň Podlesok – pri parkovisku
prameň Suchá Belá
prameň Maisgripin – Glacská cesta
prameň Breznovica – Prielom Hornádu
prameň pri potoku Lesnica – Pod tiesninou
prameň Košiarný briežok – Grófska studňa
prameň Pod Gačovskými skalami, Dedinky
Sokolský prameň – Čingov

 

 

V daždivom počasí v nedeľu 17.7.2016 sa konala na Kláštorisku pietna spomienka pre tragicky zahynutých záchranárov.
Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia horskej záchrannej služby Slovenský raj a členovia leteckej záchrannej služby z Popradu, ktorí boli zároveň organizátormi pietnej spomienky a pracovníci ŠOP.

Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s obcou Hrabušice, ZŠ s MŠ a farským úradom zorganizovali pilotný projekt detského letného tábora. Tábora sa zúčastnili deti, ktoré spĺňali kritéria účasti letného tábora. Cena za tábor bola 0,50 Eur na deň. Bola to iná forma tábora na akú sme zvyknutí.

23.6.2016 navštívili Autocamping Podlesok klub seniorov, aby si pozreli nové vybudované chatky, areál campingu a celé okolie. Niektorí seniori po dlhom, dlhom čase boli opäť na Podlesku. Boli veľmi milo prekvapení výstavbou a rozvojom celého Podleska. Zároveň starostka obce zablahoželala novým absolventom Univerzitky tretieho veku, ktorými sú pani Mária Duľová, pani Kolcunová a pán Ján Duľa. Srdečne blahoželáme a želáme klubu všetko dobré.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obec Hrabušice

Koniec školského roka tradične patrí aj stretnutiu deviatakov so starostkou obce. Stalo sa tak 27.6.2016 na obecnom úrade, kde riaditeľku ZŠ s MŠ A, Rerkovú, p.farára Cvengroša, triednu pani učiteľku Evu Šimkovú s jej triedou deviatakov prijala starostka obce. Tento rok to bolo trochu inak. Deviataci mali pripravené občerstvenie v podobe džúsu a osviežujúceho koláča. Posedenie otvorila starostka obce o správaní deviatakov a ich výsledkoch v učení hovorili pedagógovia. Deviataci zase hovorili o monitore o svojich plánoch do budúcna, na aké školy boli prijatí a že sa už tešia na prázdniny.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5