Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje, že z dôvodu stúpajúcej chorobnosti žiakov  budú v dňoch 19. 01. 2017 a 20. 01. 2017 chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok – 23. 01. 2017.

 

PaedDr. Alena Rerková

Dnes, tak ako každý rok aj tento bolo novoročné stretnutie seniorov.Privítala ich starostka obce. Program pripravili žiaci ZŠ s MŠ a na harmonimách hrali pani Siváčková s kolegom Palkom. Bola to príjemná zábava a všetci zablahoželali a zaspievali najstaršej seniorke v obci pani Irme Lapšanskej. Už teraz sa tešíme na stretnutie v mesiaco október v mesiaci úcty k starším.

starostka

Krásne počasie 3.9.2016 sa podpísalo pod vysokú návštevnosť pretekárov na tohtoročnom cyklomaratóne ŠKODA BIKE OPEN na Podlesku. Konečne po piatich rokoch nám počasie prialo a na pretek sa prihlásilo 618 pretekárov. Boli tu pretekári nie len zo Slovenska ale aj z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a dokonca aj zo Španielska. Trate boli na 96 km, 40 km a 20 km. Všetci účastníci po jednotlivých štartoch prechádzali obcou ako pozdravenie našich občanov. Celkovo nás navštívilo vyše 2000 návštevníkov, ktorí prišli spolu s pretekármi.

Oznamujeme obyvateľom a záujemcom nasledovnú úpravu otváracích hodín našej knižnice:

 

otváracie hodiny od do
Pondelok zatvorené
Utorok 13.00 h 16.00 h
Streda 13.00 h 16.00 h
Štvrtok 13.00 h 16.00 h
Piatok zatvorené

 

 

Zaujímavosťou tohto týždňa bola návšteva biskupa spišskej diecézy J. E. Mons. Štefana Sečku so starostkou obce, poslancami obecného zastupiteľstva a kontrolórom obce. Celé stretnutie sa začalo 9.9.2016 o 14.00 hod. a nieslo sa vo veľmi priateľskom duchu. Hovorilo sa o ďalších plánoch rozvoja obce a vzťahu samosprávy so správcom farnosti Ľ. Cvengrošom atď. Mons.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5