Priatelia,
pripravili sme pre vás prednášku z cyklu prednášok "Dvorné dialógy" pod názvnom "Tajomstvá hrobiek čínskych cisárov"
Hosťom bude: Marína Čarnogurská
dňa:8. februára 2017 o 16.00 hod. v priestoroch Provinčného domu, Letná 50

 

Dokument na stiahnutie

Tešíme sa na vás.

Múzeum Spiša
Spišská Nová Ves

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje, že z dôvodu stúpajúcej chorobnosti žiakov  budú v dňoch 19. 01. 2017 a 20. 01. 2017 chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok – 23. 01. 2017.

 

PaedDr. Alena Rerková

Dnes, tak ako každý rok aj tento bolo novoročné stretnutie seniorov.Privítala ich starostka obce. Program pripravili žiaci ZŠ s MŠ a na harmonimách hrali pani Siváčková s kolegom Palkom. Bola to príjemná zábava a všetci zablahoželali a zaspievali najstaršej seniorke v obci pani Irme Lapšanskej. Už teraz sa tešíme na stretnutie v mesiaco október v mesiaci úcty k starším.

starostka

Krásne počasie 3.9.2016 sa podpísalo pod vysokú návštevnosť pretekárov na tohtoročnom cyklomaratóne ŠKODA BIKE OPEN na Podlesku. Konečne po piatich rokoch nám počasie prialo a na pretek sa prihlásilo 618 pretekárov. Boli tu pretekári nie len zo Slovenska ale aj z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a dokonca aj zo Španielska. Trate boli na 96 km, 40 km a 20 km. Všetci účastníci po jednotlivých štartoch prechádzali obcou ako pozdravenie našich občanov. Celkovo nás navštívilo vyše 2000 návštevníkov, ktorí prišli spolu s pretekármi.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5