Tatranská galéria v Poprade 2017/07

Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Program na mesiac júl 2017

VÝSTAVY

Igor Mosný  – Reminiscencie,  HsU 2017

Výstava plastík zhotovených zaujímavou technikou spájania vecí nájdených a vytvorených, doplnená o veľkoformátové kresby významného slovenského sochára.

Výstava potrvá do 9. júla 2017

Od genetiky po epigenetiku – OTCOVIA A SYNOVIA 

HOMMAGE à Jozef Jankovič

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Jozef Jankovič a Patrik Kovačovský (Slovensko), Jan Berdyszak a Marcin Berdyszak (Poľsko),

Veso Sovilj a Mladen Miljanovič (Bosna a Hercegovina)

Výstava od genetiky po epigenetiku bude obsahovať diela vybraných umelcov z troch  európskych krajín, aby ukázala v čo najväčšej miere širokú škálu nápadov a prostriedkov artikulácie

Vernisáž výstavy 13. júla  2017 o 17.00 h

Výstava potrvá od 13. júla 2017 do 27. augusta 2017

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

ART KLUB  Tatranskej galérie

Guido Andrea Longhitano: Polícia na Slovensku

Rozsiahla výstava fotografií predstavujúcich prácu polície, unikátne zábery z činností, akcií a života príslušníkov Policajného zboru z rôznych okresov Slovenska, od východu po západ.

Výstava potrvá do 31. augusta 2017

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

EXPEDÍCIA HINDUKÚŠ

Výstava fotografií Ivana Urbanoviča z prvovýstupu československej expedície na Tirič Mir 7 708 m.n.m.

Výstava potrvá do 10. septembra 2017

Stála expozícia

Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM RecycleArt

(dajme veciam druhú šancu)

zhotovenie plastík z kovu do parku pred Tatranskou galériou

Účastníci sympózia: Igor Mosný (SK), Anna Szprynger (PL)

Koncepcia a kurátor sympózia: Anna Ondrušeková

Sympózium sa uskutoční v spolupráci s Kabinetom architektúry Ostrava (ČR) a

Centrom Sztuki Galeria EL Elblang (PL)

Sympózium prebieha v termíne od  21.6.2017 - 29.6. 2017

TVORIVÉ DIELNE

tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii

Viac na www.tatragaleria.sk                                                               Zmena programu vyhradená

Cyklomapa

 

Hvezdaren plagat 2017

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5