Obecné noviny

Hrabušičan – Obecný informačný spravodaj, je vydávaný prostredníctvom Obecného úradu. Noviny sú v prvom rade o obci a živote v ňom. Má za úlohu informovať miestnych obyvateľov Hrabušíc o najnovších udalostiach. Ide o mesačník, ktorí je bezplatne distribuovaný do domácností. Jeho elektronickú podobu nájdete aj internetovej stránke obce.

 

Aj Vaše príspevky môžu byť uverejnené, ak ich doručíte na Obecný úrad Hrabušice. Redakčná rada si vyhradzuje právo na ich formálnu a jazykovú úpravu. Za obsahovú stránku zodpovedá autor. Príspevky propagujúce politické strany, cirkvi; sekty či jednotlivca nebudú uverejnené.

Zloženie redakčnej rady:
PaedDr. Jana Skokanová – starosta obce
Mgr. Radoslava Novotná – vedúca novín

 

Hrabušičan

2017 – ročník 7.

Hrabušičan 01 (júl)

2016 – ročník 6.

Miestny informačný mesačník obce Hrabušice

2008

01 (Marec)
02 (Apríl)
03 (Máj)
04 (Jún)
05 (Júl)
06 (August)
07 (September)
08 (Október)
09 (November)
10 (December)

2007

01 (Marec)
02 (Apríl)
03 (Máj)
04 (Jún)
05 (Júl)
06 (August)
07 (September)
08 (Október)
09 (November)
10 (December)

2006

01 (Apríl)
02 (Máj)
03 (Jún)
04 (Júl)
05 (September)
06 (Október)
07 (November)
08 (December)

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5