História obce Hrabušice

Hrabušice ležia v západnej časti Hornádskej kotliny a na severných svahoch Slovenského raja. Priemerná ročná teplota je 6° C, ročný úhrn zrážok je 700 mm. Bohatý a pestrý krasový povrch tvoria vápence stratenskej hornatiny s hlbokými kaňonmi, vodopádmi a Ľadovou jaskyňou.

Hrabušice boli osídlené koncom doby latenskej, sídlisko púchovskej kultúry z doby rímskej. Prvé záznamy o existencii obce pochádzajú z r. 1279 (villa) Compositi. Ďalší názov obce je z roku 1284 pod názvom Capusdorf. Z roku 1307 pod názvom Kabuzdorf. Z r. 1328 pod názvom Kabizdorf. Z roku 1440 Káposztafálva.

Z roku 1773 pod názvom Hrabusicze.

Z roku 1920 pod názvom Hrabošice a dnešný názov je ustálený z roku 1927. V chotári obce bol Marcelov hrad – Zelená hora. Po odchode bratríkov obyvatelia Levoče hrad zbúrali. Obec patrila do spoločenstva Spišských Sasov a v roku 1465 sa stala majetkom panstva Spišského hradu. Obec sa vyvíjala ako trhové poddanské mestečko, ktoré malo aj svoj erb, ktorý je znázornený v pečatí obce.

V rokoch 1582 – 1638 dostala obec jarmočné právo, bol tu mlyn, významná píla a v obci vyrábali znamenité pivo. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a poľovníctvom. Czakyovci postavili v obci hámre a vysokú pec. V roku 1787 mala obec 97 domov a 843 obyvateľov. V 60-tych rokoch 19. storočia sa obec stala centrom slovenského národného hnutia na Spiši a pripojila sa k petícií slovenských obci na Spiši, ktorú v roku 1863 poslali panovníkovi, kde žiadali zavedenie slovenčiny do úradov a škôl. Petíciu podpísalo 47 obcí Spiša.

Hrabušice sú vstupnou bránou do turistickej oblasti Slovenského raja. Obec sa v poslednom čase prudko rozvíja v oblasti cestovného ruchu a turizmu výstavbou penziónov, stravovacích zariadení.

Cyklomapa

 

Hvezdaren plagat 2017

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5