Slovenský raj

Rokliny v Slovenskom raji


Medzi najnavštevovanejším miestom v Slovensky raji nepochybne patrí Suchej Belej, ktorá je od roku 1900 lákavým miestom pre turistov. Ale taktiež nepochybne medzi zaujímavé, nádherné a fascinujúce miesta v Slovenskom raji patrí aj Prielom Hornádu, Piecky, Veľký Sokol alebo Kláštorná roklina.

 

Suchá Belá


Je najnavštevovanejšou tiesňavou Slovenského raja. Prvý prechod uskutočnila skupina turistov pod vedením prof. Martina Rótha, priekopníka turistiky v Slovenskom raji, v júni 1900. Dostali sa len po Misové vodopády, ku ktorým v roku 1908 vyznačili a upravili turistický chodník. Prechod celou tiesňavou sa podaril až v roku 1910 turistom pod vedením Alexandra Mervaya. Horská služba Slovenského raja sprístupnila tiesňavu pomocou technických zariadení v roku 1957. Suchá Belá je národnou prírodnou rezerváciou s 5., teda najprísnejším stupňom ochrany prírody. Pohyb je možný len po značenom turistickom chodníku.

Najnižší bod: ústie tiesňavy: 550 m n.m.
Najvyšší bod: vrch Suchá Belá: 959 m n. m.
Prevýšenie 409 m na dĺžke 3,8 km
Najvýznamnejšie vodopády

Misové vodopády – vysoké 29,5 m
Okienkový vodopád vysoký 12,5 m
Bočný vodopád vysoký 8 m
Korytový vodopád vysoký 8,5 m

Prielom Hornádu


Prvý prechod Prielomom Hornádu po zamrznutej hladine sa uskutočnil vo februári 1906 a v júli toho istého roku bol splavený na plti. Je jedným z najatraktívnejších kaňonovitých riečišť na Slovensku. Najexponovanejšie časti Prielomu je možné prejsť len za pomoci kovových stupačiek a reťazí. Jeho východnou časťou prechádza Náučný chodník Prielom Hornádu. Chodník prechádza Národnou prírodnou rezerváciou Prielom Hornádu s piatym, teda najprísnejším, stupňom ochrany prírody. Preto je pohyb možný len po značenom turistickom chodníku. Počas prechodu využijete 7 kovových mostíkov a lávok, 140 stupačiek, približne 333 m reťazí a 70 m drevených lávok.

Najnižší bod: Hornád pod Tomášovským výhľadom (ústie Bieleho potoka) 511 m n. m.
Najvyšší bod: sútok Hornádu a Veľkej Bielej vody 528 m n. m.
Prevýšenie: 17 m na dĺžke 9 km.

Piecky


Piecky je roklina medzi Suchou Belou a Veľkým Sokolom, ktorú vytvoril potok Píľanka. Dolný tok rokliny sa nazýva Stredné Piecky alebo Biela dolina, bočné nesprístupnené rokliny sa nazývajú Zadné a Predné Piecky. Prvý prechod uskutočnil Alexander Mervay so svojou skupinou v roku 1911. Piecky sú národnou prírodnou rezerváciou s 5., teda najvyžším stupňom ochrany prírody. Pohyb je možný len po značenom turistickom chodníku.

Najvýznamnejšie vodopády:
Veľký vysoký 13 m
Terasový vysoký 8 m
Najnižší bod – ústie rokliny 581 m n. m.
Najvyšší bod 959 m n. m.
Prevýšenie 378 m

Veľký Sokol


Je to najdlhšia a najmohutnejiia roklina, ukončená romantickou Róthovou roklinou. 20.8.1898 uskutočnil prvý úplný prechod prof. M. Róth, dr. N. Filarský a M. Karoliny so svojou skupinou. O mesiac neskôr, pri druhom prechode Veľkým Sokolom, urobil umelecký fotograf V.Forberger prvé fotografie z roklíny. Prvé kovové rebríky v rokline namontovali členovia Horskej služby Slovenský raj v r. 1956. Veľký Sokol je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Sokol s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany prírody. Pohyb je možný len po značenom turistickom chodníku.

Najvýznamnejšie vodopády
Malý vysoký 8,5 m
Veľký vysoký 7 m
Najnižší bod – ústie rokliny – 610 m n. m.
Najvyšší bod 899 m n. m.
Prevýšenie 289 m

Kláštorská roklina


Bola známa už dávnejšie, ale sprístupnená bola až v r. 1960 po preklenutí Prielomu Hornádu lanovou lávkou. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany prírody. Preto je pohyb možný len po označenom turistickom chodníku.

Najvýznamnejšie vodopády
Vodopád objaviteľov vysoký 11,5 m
Strakov vodopád vysoký 13 m

Free Joomla Lightbox Gallery

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5