Mikroregión Hrabušice

Levoča a okolie

 

Skvostná historická metropola Spiša opradená povesťami, nádherná polohou na vrchole kopca, výnimočná obrovským stredovekým námestím, bohatá na historické pamiatky – architektúru, gotické, renesančné a barokové oltáre a podobne. Levoča je po mnohé roky cieľom pokorných pútnikov a návštevníkov hľadajúcich čaro dávnych čias. Viaceré obce v okolí Levoče, ako Spišský Štvrtok, Dravce, Bijacovce či ďalšie,

sú taktiež bohaté na pamiatky vynikajúcej umeleckej hodnoty.

Medzi najväčšie skvosty pre oči určite patrí letecký pohľad na historické centrum mesta Levoča, s tromi dominantami uprostred – kostol sv. Jakuba, radnica a evanjelický kostol. Staré centrum mesta Levoča – historická radnica prestavená v renesančnom štýle v 2. polovici 16. storočia, kostol sv. Jakuba a starý obchodný dom z roku 1569, dnes už sídlo mestského úradu, obklopené parkom Thurzov dom, ktorého priečelie je zdobené sgrafitovou výzdobou z roku 1904.

Každému návštevníkovi mesta Levoča sa odporúča pohľad na radnicu a kostola sv. Jakuba z východnej strany námestia, sochárska výzdoba neogotického západného portálu kostola sv. Jakuba z druhej polovice 19. storočia stojí taktiež za pozretie. Vo vnútri kostola sa nachádza unikátne a nádherné kamenné pastofórium z polovice 15. storočia a nástenné maľby v presbytériu kostola Morality (sedem dobrých skutkov milosrdenstva a sedem hlavných hriechov) – unikátny cyklus nástenných malieb zo začiatku 15. storočia v severnej bočnej lodi, nad vstupom do sakristie.

 

Azda medzi najväčšie klenoty v meste Levoča sa považuje bočný oltár sv. Petra a sv. Pavla z 90. rokov 15. storočia a bočný oltár sv. Jánov z roku 1520 (na obrázku vľavo), dielo Mastra Pavla z Levoče, ktoré si objednal levočský kňaz, spovedník uhorskej kráľovnej Márie Habsburgskej, humanista Ján Henckel.

 

Mesto ohraničujú mestské hradby, unikátne svojím rozsahom a zachovalosťou. Z východu sa cez hradby dodnes vstupuje do mesta Košickou bránou, ktorý črtá návštevníkom historický a výnimočný pocit. V neďalekých Dravciach sa nachádza kostol sv. Antona Pustovníka, ktorého interiér je postavený v gotickom štýle, taktiež sa tu nachádza socha sv. Antona Pustovníka.

 

Priečelie neskorobarokového kaštieľa (na obrázku vpravo) v Bijacovciach, ktorý postavil uhorský kancelár, gróf Ján Csáky, v rokoch 1780 – 1785 sa vyznačuje krásnou architektúrou a krásnym prostredím.

 

V Spišskom Štvrtku sa nachádza pohrebná kaplnka pristavaná ku kostolu sv. Ladislava v polovici 15. storočia podľa návrhov staviteľa Dómu sv. Štefana vo Viedni, Hansa Puchspauma. V interiéri kaplnky je zachovaná tabuľová maľba z pôvodného gotického oltára s výjavom Smrti Panny Márie, ktorú namaľoval norimberský maliar, Majster Tucherovho oltára, okolo polovice 15. storočia.

 

Poprad a okolie

 

Moderná dopravná tepna Spiša a Tatier dynamicky sa rozvíjajúce moderné mesto s medzinárodným letiskom, východisko do Vysokých Tatier. Unikátne päťmestie, ktoré vzniklo postupným približovaním a splynutím Popradu so štyrmi okolitými mestečkami: Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a Matejovce. Medzi vzácnymi historickými pamiatkami, ktoré vítajú návštevníkov na každom kroku, vyniká zachované stredoveké námestie v Spišskej Sobote. Neďaleké Gánovce sú známe nálezom pozostatkov neandertálskeho človeka a mnoho ďalšieho.

 

Jednu z dominánt historického centra tvorí klasicistická architektúra evanjelického kostola (na obrázku hore) postaveného v rokoch 1829 – 1834 podľa projektov župného inžiniera Jána Fabriciusa. Druhou a najstaršou dominantou popradského námestia je gotický kostol sv. Egídia z 13. storočia. Celý interiér stredovekého kostola sv. Egídia je pomaľovaná gotickou nástennou maľbou s výjavom Vraždenie neviniatok a Útek do Egypta z prvej polovice 14. storočia. Hneď vedľa kostola stojí renesančná zvonica z roku 1598, ktorú postavil majster Ulrich Matern (Mauerer) z Kežmarku. Neďaleko sa nachádza moderné a vyhľadávané rekreačné centrum Aqua City.

 

Kostol sv. Juraja Spišskej Sobote a zvonica (na obrázku vpravo) patria k najvýznamnejším pamiatkam Spiša. V interiéri kostola je zachovaný súbor gotických oltárov. Významné sú aj barokové súčasti interiéru – kazateľnica, organ, epitafy. Mnohé z nich vytvorila rodina miestných sochárov Grossovcov v druhej polovici 17. storočia. Hlavný oltár kostola sv. Juraja vytvoril známy skorogotický sochár Majster Pavol z Levoče. Tabuľové maľby oltára namaľoval neznámy majster, ktorý na pravej strane v predele zanechal svoj monogram CS. Organ kostola postavil v roku 1663 Tomáš Dobkovitz. Organovú skriňu zhotovil v tej dobe azda najznámejší miestny umelec – sochár Pavol Gross st.

 

Za spomenutie a navštívenie Gánoviec, kde sa nachádza travertínová kopa Hrádok, významná archeologická lokalita – známa unikátnym nálezom výliatku lebečnej dutiny neandertálca (starého 105 000 rokov) v roku 1926, je to chránená prírodná pamiatka.

Levoča a okolie

Skvostná historická metropola Spiša opradená povesťami, nádherná polohou na vrchole kopca, výnimočná obrovským stredovekým námestím, bohatá na historické pamiatky – architektúru, gotické, renesančné a barokové oltáre a podobne. Levoča je po mnohé roky cieľom pokorných pútnikov a návštevníkov hľadajúcich čaro dávnych čias. Viaceré obce v okolí Levoče, ako Spišský Štvrtok, Dravce, Bijacovce či ďalšie, sú taktiež bohaté na pamiatky vynikajúcej umeleckej hodnoty.

Medzi najväčšie skvosty pre oči určite patrí letecký pohľad na historické centrum mesta Levoča, s tromi dominantami uprostred – kostol sv. Jakuba, radnica a evanjelický kostol. Staré centrum mesta Levoča – historická radnica prestavená v renesančnom štýle v 2. polovici 16. storočia, kostol sv. Jakuba a starý obchodný dom z roku 1569, dnes už sídlo mestského úradu, obklopené parkom Thurzov dom, ktorého priečelie je zdobené sgrafitovou výzdobou z roku 1904.

Každému návštevníkovi mesta Levoča sa odporúča pohľad na radnicu a kostola sv. Jakuba z východnej strany námestia, sochárska výzdoba neogotického západného portálu kostola sv. Jakuba z druhej polovice 19. storočia stojí taktiež za pozretie. Vo vnútri kostola sa nachádza unikátne a nádherné kamenné pastofórium z polovice 15. storočia a nástenné maľby v presbytériu kostola Morality (sedem dobrých skutkov milosrdenstva a sedem hlavných hriechov) – unikátny cyklus nástenných malieb zo začiatku 15. storočia v severnej bočnej lodi, nad vstupom do sakristie.

Azda medzi najväčšie klenoty v meste Levoča sa považuje bočný oltár sv. Petra a sv. Pavla z 90. rokov 15. storočia a bočný oltár sv. Jánov z roku 1520 (na obrázku vľavo), dielo Mastra Pavla z Levoče, ktoré si objednal levočský kňaz, spovedník uhorskej kráľovnej Márie Habsburgskej, humanista Ján Henckel.

Mesto ohraničujú mestské hradby, unikátne svojím rozsahom a zachovalosťou. Z východu sa cez hradby dodnes vstupuje do mesta Košickou bránou, ktorý črtá návštevníkom historický a výnimočný pocit. V neďalekých Dravciach sa nachádza kostol sv. Antona Pustovníka, ktorého interiér je postavený v gotickom štýle, taktiež sa tu nachádza socha sv. Antona Pustovníka.

Priečelie neskorobarokového kaštieľa (na obrázku vpravo) v Bijacovciach, ktorý postavil uhorský kancelár, gróf Ján Csáky, v rokoch 1780 – 1785 sa vyznačuje krásnou architektúrou a krásnym prostredím.

V Spišskom Štvrtku sa nachádza pohrebná kaplnka pristavaná ku kostolu sv. Ladislava v polovici 15. storočia podľa návrhov staviteľa Dómu sv. Štefana vo Viedni, Hansa Puchspauma. V interiéri kaplnky je zachovaná tabuľová maľba z pôvodného gotického oltára s výjavom Smrti Panny Márie, ktorú namaľoval norimberský maliar, Majster Tucherovho oltára, okolo polovice 15. storočia.

Poprad a okolie

Moderná dopravná tepna Spiša a Tatier dynamicky sa rozvíjajúce moderné mesto s medzinárodným letiskom, východisko do Vysokých Tatier. Unikátne päťmestie, ktoré vzniklo postupným približovaním a splynutím Popradu so štyrmi okolitými mestečkami: Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a Matejovce. Medzi vzácnymi historickými pamiatkami, ktoré vítajú návštevníkov na každom kroku, vyniká zachované stredoveké námestie v Spišskej Sobote. Neďaleké Gánovce sú známe nálezom pozostatkov neandertálskeho človeka a mnoho ďalšieho.

Jednu z dominánt historického centra tvorí klasicistická architektúra evanjelického kostola (na obrázku hore) postaveného v rokoch 1829 – 1834 podľa projektov župného inžiniera Jána Fabriciusa. Druhou a najstaršou dominantou popradského námestia je gotický kostol sv. Egídia z 13. storočia. Celý interiér stredovekého kostola sv. Egídia je pomaľovaná gotickou nástennou maľbou s výjavom Vraždenie neviniatok a Útek do Egypta z prvej polovice 14. storočia. Hneď vedľa kostola stojí renesančná zvonica z roku 1598, ktorú postavil majster Ulrich Matern (Mauerer) z Kežmarku. Neďaleko sa nachádza moderné a vyhľadávané rekreačné centrum Aqua City.

Kostol sv. Juraja Spišskej Sobote a zvonica (na obrázku vpravo) patria k najvýznamnejším pamiatkam Spiša. V interiéri kostola je zachovaný súbor gotických oltárov. Významné sú aj barokové súčasti interiéru – kazateľnica, organ, epitafy. Mnohé z nich vytvorila rodina miestných sochárov Grossovcov v druhej polovici 17. storočia. Hlavný oltár kostola sv. Juraja vytvoril známy skorogotický sochár Majster Pavol z Levoče. Tabuľové maľby oltára namaľoval neznámy majster, ktorý na pravej strane v predele zanechal svoj monogram CS. Organ kostola postavil v roku 1663 Tomáš Dobkovitz. Organovú skriňu zhotovil v tej dobe azda najznámejší miestny umelec – sochár Pavol Gross st.

Za spomenutie a navštívenie Gánoviec, kde sa nachádza travertínová kopa Hrádok, významná archeologická lokalita – známa unikátnym nálezom výliatku lebečnej dutiny neandertálca (starého 105 000 rokov) v roku 1926, je to chránená prírodná pamiatka.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5